Zdatność do lotu samolotów Pipistrel i VL-3

Zdatność do lotu samolotów Pipistrel i VL-3

Jako przedstawiciel reprezentujący firmy Pipistrel i JMB Aircraft poniżej zamieszczamy informację dotyczącą oceny zdatności samolotów Pipistrel i VL-3. 

Dla samolotów wyprodukowanych przez firmy Pipistrel i JMB Aircraft pozwolenie na wykonywanie lotów albo dopuszczenie do wykonywania lotów mogą wydać, a zdatność do lotu mogą poświadczyć:

- właściciel zatwierdzenia projektu typu wyrobu
- producent
- podmioty i osoby upoważnione przez producenta lub jego przedstawiciela
- podmiot wyspecjalizowany w ocenie zdatności do lotu danych urządzeń latających w zakresie niezastrzeżonym przez producenta lub właściciela zatwierdzenia projektu typu wyrobu tylko dla podmiotów przez nich upoważnionych
- podmiot zatwierdzający
- mechanik
   a) w zakresie statków powietrznych określonych w świadectwie kwalifikacji lub licencji zgodnie z wpisem dotyczącym obsługi tych statków, także gdy kwalifikacje lub uprawnienia dotyczą statków powietrznych o większej masie;
   b) z uprawnieniami dotyczącymi innych statków powietrznych w zakresie, w którym odbył  szkolenia dotyczące urządzeń latających.

Powyższy zakres podmiotów oceniających zdatność został ustanowiony w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dnia 26 kwietnia 2018r (poz. 1041) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określania warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

W razie dodatkowych pytań dotyczących zdatności do lotu samolotów wyprodukowanych przez firmy Pipistrel i JMB Aircraft prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

26 paź 2018
Aktualności