Rynek samolotów ultralekkich w Polsce w 2014

Rynek samolotów ultralekkich w Polsce w 2014

Rynek samolotów ultralekkich w  Polsce w 2014 roku

Dzięki udostępnieniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego danych statystycznych dotyczących samolotów ultralekkich wpisanych do krajowej ewidencji, przygotowaliśmy krótką analizę opisującą jak kształtował się rynek samolotów ultralekkich w Polsce w roku 2014 oraz jak wygląda on w stosunku do roku 2013.

W roku 2014 Ewidencja ULC przyjęła w sumie 31 samolotów ultralekkich. W stosunku do roku 2013, w którym wpisane zostało 18 samolotów, widać wyraźny wzrost (aż o 72%!) zainteresowania tą kategorią lotnictwa w Polsce. Poniższy wykres obrazuje zmianę wielkości rynku w latach 2013-2014.

Poddając szacunkowej analizie wielkość rynku samolotów ultralekkich w Polsce pod względem wartości sytuacja przestawia się następująco. W bieżącym roku 2014, na samoloty ultralekkie widniejące w Ewidencji ULC wydano ok. 6 000 000 zł netto. W roku 2013 wartość ta wynosiła ok. 4 000 000 zł netto. Widać zatem, że wartościowo rynek urósł aż o 50% w stosunku do roku ubiegłego. Średnia cena nowego samolotu ultralekkiego kształtuje się na poziomie ok. 230 000 zł netto, a używanego ok. 130 000 zł netto.

Kolejny wykres obrazuje ile samolotów zostało wpisanych do Ewidencji z podziałem na poszczególnych producentów. Na podstawie wykresu można zauważyć, że najczęściej rejestrowanymi samolotami ultralekkimi w Polsce w 2014 roku były samoloty firmy Aeroprakt (6), Ekolot (5) oraz Pipistrel (4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spośród 31 samolotów wpisanych do ewidencji, 17 stanowiły maszyny fabrycznie nowe, a 14 samoloty używane. Na kolejnym wykresie widać, że podział rynku ze względu na samoloty nowe i używane w 2014r. utrzymał swoją strukturę z roku 2013, gdzie kształtowała się ona na poziomie 56% nowych samolotów i 44% używanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione powyżej dane jednoznacznie stwierdzają, że rynek samolotów ultralekkich w Polsce ponownie jest w fazie rozwoju. Mamy nadzieję, że rok 2015 będzie kontynuować trend i tendencję wzrostu z roku bieżącego.

W/w analiza dotyczy wyłącznie danych przedstawionych przez ULC, nie zawierając danych z rejestru czeskiego i słowackiego, zatem może ona różnić się od rzeczywistości.

Cieszymy się, że rok 2014 potwierdził wysokie zaufanie klientów do firmy Pipistrel klasyfikując ją w czołówce sprzedaży na rynku krajowym. Wszystkim naszym klientom i przyjaciołom bardzo dziękujemy za współpracę w 2014 roku oraz życzymy pasma sukcesów w nadchodzącym roku 2015!

Krzysztof Będkowski - Prezes Zarządu SKYDREAM Sp. z o.o.

31 gru 2014
Aktualności