Nowe regulacje prawne dla lotnictwa lekkiego i sportowego!

Nowe regulacje prawne dla lotnictwa lekkiego i sportowego!

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Ołowski zaprosił naszą firmę do prac nad nowymi regulacjami w lotnictwie lekkim i sportowym. Wybranie naszej firmy jako reprezentanta środowiska lekkiego lotnictwa w pracach legislacyjnych jest bardzo dużym wyróżnieniem, a jednocześnie wyciągnięciem ręki przez ULC do współpracy ze środowiskiem - z czego się bardzo cieszymy.

Działając na codzień w branży lekkiego lotnictwa, będąc w kontatach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego niemalże każdego tygodnia, mamy własne spostrzeżenia i przemyślenia dotyczące obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Niewątpliwie część z nich stanowi duży hamulec w rozwoju branży, która mogłaby się zdecydowanie szybciej i dynamiczniej rozwijać. Na podstawie zebranych doświadczeń przekażemy Urzędowi nasze komentarze dot. obowiązujących przepisów.

Niemniej jednak korzystając z okazji, którą przedstawił ULC, pragniemy również zaprosić środowisko lotnicze do zgłaszania własnych uwag dotyczących regulacji lotnictwa lekkiego wraz uzasadnieniem oraz ew. podaniem przykładów jak mogą funkcjonować procesy prawne np. za granicą.

Będziemy wdzięczni za wszelkie przekazane uwagi, które zostaną przesłane do Urządu w formie dokumentu "wizji regulacji prawnych". Prosimy o przesyłanie komentarzy i własnych spostrzeżeń drogą mailową na adres: biuro@skydream.pl do końca 31 Marca 2014

10 Feb 2014
Aktualności