Próby napędu hybrydowego

Próby napędu hybrydowego

Duży postęp w kierunku rozwoju podróży lotniczych z wykorzystaniem napędu hybrydowego miał miejsce 9 Lutego 2016 podczas pierwszego uruchomienia takiego napędu. Napędy hybrydowe w branży lotniczej stanowią zupełne novum dające możliwość lotów przyjaznych środowisku, z mniejszym natężeniem hałasu. Napęd o mocy 200kW został stworzony w ramach projektu HYPSTAIR i dostarcza on moc porównywalną do silników tłokowych dostępnych na rynku lotniczym.

Napęd hybrydowy może pracować w trzech trybach:
- wyłącznie elektrycznym przy użyciu baterii
- wyłącznie spalinowym
- hybrydowym przy łącznym wykorzystaniu napędu elektrycznego i spalinowego

System został zbudowany przez niemiecką firmę Siemens. Napęd elektryczny dostarczający 200kW mocy startowej i 150kW mocy ciągłej wraz z napędem spalinowym dostarczającym 100kW uzyskują współczynnik gęstości mocy (moc z masy napędu) przekraczający 5kW/kg. Dodatkowo zdwojone uzwojenia oraz cztery falowniki dbają o niezawodność pracy napędu. Kolejnym elementem innowacji jest tzw. HMI (Human Machine Interface), który służy do prostego zarządzania tym złożonym napędem przez końcowego użytkownika. Zarządzanie mocą odbywa się za pomocą pojedynczej dźwigni oraz wyświetlacza informującego o stanie pracy napędu.

Hypstair hybrid   Hypstair hybrid

Po próbach laboratoryjnych, zabudowa napędu została wykonana na płatowcu samolotu Panthera w firmie Pipistrel na Słowenii. Testy przeprowadzone na Słowenii obejmowały pracę w reżimach maksymalnej i niskiej mocy, przy zamontowanym, specjalnie do tego stworzonym pięciołopatowym, wolnoobrotowym śmigle generującym niski poziom hałasu. Moc startowa była sprawdzana przy wykorzystaniu mocy obydwu napędów: silnika spalinowego z turbosprężarką oraz silnika elektrycznego.

Właściciel firmy Pipistrel, Ivo Boscarol powiedział: "Jesteśmy dumni z wyników prób uzyskanych w ramach projektu HYPSTAIR, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju lotnictwa w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych. Potwierdzają one, że pojawiła się nowa możliwość napędu samolotów segmentu General Aviation, który może zostać wykorzystany przez firmę Pipistrel, a także innych producentów samolotów. Samolot Pipistrel Panthera będzie pierwszym samolotem korzystającym z takiego rozwiązania".

Hypstair hybrid   Hypstair hybrid

Frank Anton z firmy Siemens stwierdził: "Siemens pracuje nad rozwiązaniami w zakresie napędów elektrycznych charakteryzujących się najwyższymi współczynnikami mocy do masy. Korzystając wyłącznie z innowacyjnych rozwiązań można rozwiązać problemy nieodnawialnych źródeł energii oraz rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Doświadczenia zebrane w ramach projektu HYPSTAIR stworzą podstawy do dalszego rozwoju napędów hybrydowych, które w przyszłości mogą być wykorzystane w większych statkach powietrznych".

Krótki film z uruchomienia napędu

W nadchodzących miesiącach będą prowadzone dalsze próby zachowania napędu podczas symulacji lotów, w celu jego dokładniejszej oceny i sprawdzenia osiągów.

Projekt HYPSTAIR otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Partnerami projektu są Pipistrel, Siemens, MBVision, Uniwersytet Piza oraz Uniwersytet Maribor.

19 Feb 2016
Aktualności