ULC potwierdził - ultralekkim można lądować WSZĘDZIE!

ULC potwierdził - ultralekkim można lądować WSZĘDZIE!

W dniu 11 września 2013 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał komunikat w sprawie wykorzystywania terenu innego niż lotnisko lub lądowisko do startów lądowań statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2002. – Prawo lotnicze.

Pełna treść komunikatu dostępna tutaj: http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_krajowe/kom_prez_ULC_110913.pdf

Pisząc prostymi słowami, Prezes Urzędu potwierdził jednoznacznie, że samolotami ultralekkimi (oraz innymi statkami powietrznymi wyłączonymi z ustawy Prawo Lotnicze na mocy art. 33 ust. 2) można lądować legalnie na terenach poza ewidencjonowanymi lotniskami i lądowiskami. Oznacza to, że zgodnie z prawem do użytkowania samolotu ultralekkiego może być wykorzystana przydomowa działka lub trawnik.

Pełna baza prywatnych, nieewidencjonowanych przez ULC "trawników" dostępna na portalu http://www.fotolatanie.pl/

Cieszymy się, że Prezes ULC oficjalnie potwierdził istnienie tego wyjątkowego przywileju w lekkim lotnictwie. Dziękujemy!

13 wrz 2013
Aktualności