Surveyor

Surveyor to platforma lotnicza budowana indywidualnie na bazie samolotów serii Virus/Sinus.

Unikalną cechą Surveyor'a jest wysoka prędkość przelotowa, duży zasięg (zbiorniki nawet do 350 litrów), długi czas wykonywania operacji lotniczych oraz możliwość wprowadzania modyfikacji płatowca.

Surveyor

Czym wyróżnia się Surveyor?

DOPASOWANY DO POTRZEB

 

Surveyor posiada główną konstrukcję samolotu Virus SW lub Sinus, z możliwością montażu kilku wersji silnikowych (Rotax 912, 914) i zbiornikami paliwa o pojemności nawet 350 litrów.
Może cechować się wysoką prędkością przelotową wynoszącą ponad 260km/h, przy jednoczesnej stabilności do operowania urządzeniami pomiarowymi. W innym przypadku, jeśli istnieje potrzeby długotrwałych lotów, bardzo dobrze sprawdzi się platforma charakteryzująca się niezwykłą ekonomią lotu, doskonałością 1:28, niskim poziomem hałasu oraz możliwością przebywania w powietrzu ponad 24h.

Platforma Surveyor może być dowolnie modyfikowana w zależności od wymagań przyszłego użytkownika i potrzeb operacyjnych. Rozwiązanie to dedykowane jest służbom specjalnym m.in zespołom ratunkowym, policji, straży granicznej, instytutom badawczym itp., stanowiąc wsparcie w codziennej pracy. W użytkowaniu cywilnym Surveyor świetnie sprawdzi się jako platforma do usług geodezyjnych obejmujących m.in. fotogrametrię, czy skaning laserowy.

Może być również użytkowana w warunkach dziennych i nocnych oraz jest dostępna jako wariant bezzałogowy UAV.

Czym wyróżnia się Surveyor?

SZYTY NA MIARĘ

 

Platforma Surveyor charakteryzuje się świetnymi osiągami lotnymi, niskimi kosztami operacyjnymi i możliwością montażu wielu czujników i urządzeń pomiarowych.

W konstrukcji przewidziano otwory i miejsca przystosowane do montażu specjalistycznego sprzętu takiego jak skanery laserowe, kamery na podczerwień, głowice obrotowe, rejestratory ruchu, aparaty fotograficzne itp.
Istnieje również możliwość zabudowania pod samolotem specjalnego zasobnika, w którym będzie znajdował się sprzęt pomiarowy.

Dane uzyskane przez platformę Surveyor mogą być przekazywane naziemnym centrom danych celem dalszej obróbki.

Jeśli potrzebujesz indywidualnie zmodyfikowanej do swoich potrzeb platformy Surveyor, skontaktuj się z nami, a platforma zostanie zbudowana spełniając zadane wymagania.

Samolot Surveyor możesz wyposażyć w

CZUJNIKI I URZĄDZENIA POMIAROWE

 

Pipistrel posiada w swojej ofercie gotowe wersje samolotu Surveyor:

Surveyor w wersji VIDEO - nadaje się do wideofilmowania zarówno w dzień, jak i w nocy w celach obserwacyjnych i patrolowych. Platforma wyposażona jest w kamerę HD z zoom'em cyfrowym oraz kamerę podczerwoną, które zamontowane są na stabilizowanej głowicy typu gimbal. Surveyor VIDEO może zostać wykorzystany do obserwacji i wykonywania dokumentacji stanu linii elektrycznych i rurociągów oraz stref portowych i nadgranicznych. Ponadto dzięki zamontowanym kamerom działającym na podczerwień i lokalizatorom ruchu mogą służyć w celach walki z przestępczością i monitorowania ruchu na autostradach. Osprzęt znajdzie również zastosowanie w celach badawczych podczas obserwacji i zarządzaniu lasami oraz ochronie przeciwpożarowej.

Surveyor HIGH RES PHOTO/LDC - przeznaczony do tworzenia modeli terenu 3D oraz fotografii lotniczej. Platforma wyposażona jest w aparat o wysokiej rozdzielczości (36MPx) na stabilizowanej podstawie typu gimbal. Może służyć jako narzędzie pracy w celach geodezyjnych i geologicznych. Zastosowanie aparatów fotograficznych o wysokiej rozdzielczości zamontowanych na specjalnie stabilizowanych podstawach umożliwia stworzenie ortofotomap, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w pracach geodetów. Wykorzystanie tego rozwiązania pozwala na ocenę zniszczeń w czasie klęsk żywiołowych (trzęsienia ziemi, powodzie, lawiny), ale również służy do celów naukowych, gdzie można bez problemu wykonać ocenę kubatur górotworów, wyrobisk skalnych, czy osuwisk. Wyniki prac obserwacji i dokumentacji terenu znajdą swoje zastosowanie przy procesach urbanistycznych i planowania przestrzennego.

 

 Jeśli jednak chcesz stworzyć własny wariant to wybierz:

Surveyor w wersji CUSTOM - stworzony wg indywidualnych wymagań

Samolot Surveyor możesz wyposażyć w

CZUJNIKI I URZĄDZENIA POMIAROWE

 

Pipistrel posiada w swojej ofercie gotowe wersje samolotu Surveyor:

Surveyor w wersji VIDEO - nadaje się do wideofilmowania zarówno w dzień, jak i w nocy w celach obserwacyjnych i patrolowych. Platforma wyposażona jest w kamerę HD z zoom'em cyfrowym oraz kamerę podczerwoną, które zamontowane są na stabilizowanej głowicy typu gimbal.

Surveyor w wersji HIGH RES PHOTO/LDC - przeznaczony do tworzenia modeli terenu 3D oraz fotografii lotniczej. Platforma wyposażona jest w aparat o wysokiej rozdzielczości (36MPx) na stabilizowanej podstawie typu gimbal. Może służyć jako narzędzie pracy w celach geodezyjnych i geologicznych.

 

Jeśli jednak chcesz stworzyć własny wariant to wybierz:

Surveyor w wersji CUSTOM - stworzony wg indywidualnych wymagań

 

Surveyor jest również dostępny jako

BEZZAŁOGOWIEC

 

Surveyor jest dostępny również w wariancie bezzałogowego statku powietrznego klasy II. Może być zbudowany na bazie samolotu Pipistrel Sinus lub Virus SW.

Dedykowany dla agencji rządowych i wojska.

Co potrawi?
- czas misji do 30h
- ładowność do 300kg
- możliwość podwieszenia ładunków specjalnych pod skrzydłami
i wiele innych..

W razie dodatkowych pytań dotyczących wariantu UAV, prosimy o kontakt.

Koncesja MSW

Minister Spraw Wewnętrznych 26 Maja 2015r. wydał naszej spółce koncesję B-035/2015 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Na jej podstawie możemy prowadzić dostawy dla służb publicznych, Wojska, Policji oraz Straży Granicznej.

Koncesja MSW

Bezpieczeństwo krajowe

Surveyor stanowiąc lekką platformę latającą, może być z powodzeniem wykorzystywany przez wojsko, policję oraz służby porządku publicznego. Sprawdzi się w misjach rozpoznawczych, w zadaniach łącznościowych i transportowych. Poza policją i wojskiem Surveyor może służyć jednostkom straży pożarnej, straży granicznej, lasom państwowym oraz cywilnym użytkownikom związanych z branżą energetyczną i geodezyjną. 

Straż Graniczna może wykorzystywać platformę Surveyor podczas:

 • patrolowania pasa drogi przygranicznej i obszarów przyległych
 • obserwacji osób i pojazdów nielegalnie przekraczających granicę
 • kierowania i koordynacji działań Straży Granicznej z powietrza
 • lotów rozpoznawczych, poszukiwawczych, ratowniczych na obszarach nadgranicznych

 

W ramach działań Policji platforma Surveyor pomoże przy:

 • działaniach pościgowych i działaniach w ruchu drogowym
 • monitoringu natężenia ruchu na trasach drogowych
 • koordynacji działań zespołów naziemnych
 • zabezpieczaniu imprez masowych i akcji ratunkowych

 

Straż pożarna ma możliwość posługiwania się Surveyor'em podczas:

 • akcji poszukiwawczych i rozpoznawczych
 • koordynacji działań sił i środków naziemnych
 • lotów patrolowych przeciwpożarowych
 • wykrywania ognisk pożarów
 • monitorowania obszarów powodziowych i zbiorników wodnych

 

Surveyor sprawdzi się również przy wykorzystaniu przez Lasy Państwowe przy tworzeniu map terenów leśnych, patroli p.poż, kontroli populacji i identyfikacji zwierząt oraz szacowaniu uszkodzeń drzewostanów.

Cechy platformy Surveyor

 

 • wysoka prędkość przelotowa pozwalająca dotrzeć do miejsca operacyjnego, w krótkim czasie
 • zasięg ponad 1500 km
 • długi operacyjny czas lotu
 • duża ładowność użyteczna
 • maksymalny pułap operacyjny 5800m
 • możliwość obserwacji i krążenia nad punktami z małymi prędkościami
 • możliwość operowania z krótkich, nieutwardzonych pasów startowych
 • możliwość szybkiego demontażu i transportu drogowego w przyczepie/ciężarówce
 • niskie koszty operacyjne
 • szeroki zakres temperaturowy prowadzenia lotów -40'C do +55'C
 • wykorzystanie paliw lotniczych i samochodowych
 • możliwość zabudowy spadochronu ratunkowego
 • możliwość wprowadzania modyfikacji płatowca